disclaimer

Website

Bij het samenstellen van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet volledig is, onjuistheden bevat of na verloop van tijd veroudert. Trouwenz.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Trouwenz.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Privacy statement

Trouwenz.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de informatie die u Trouwenz.nl verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Trouwenz.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden.